Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuatlara ve müşterilerinin taleplerine uyacaktır. Çevre ile ilgili yönetim sistemlerinin etkinliklerini ve sürekli olarak gelişmelerini sağlamak amacı ile tüm faaliyetlerini, bünyesinde bulunan organizasyonlar ile düzenli olarak gözden geçirecektir.

Kendi bireysel iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla çalışanlara ve etkileşim içinde bulunulan çevrede yaşayanlara ve diğer ilgililere, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politika ve amaçlarını duyurarak açık hale getirecektir. 

Firmamız Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında aşağıda belirtilen hususlarda bahsi geçen koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmiştir:

1-Çalışanlarımızı, süreçlerimiz ve hizmetlerimizle ilişkili faaliyetleri esnasında, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği üzerinde oluşturabilecekleri etkileri konusunda bilinçlendirmek ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda aktif katılımını ve iletişimini sağlamak.

2-Müşteri ihtiyaçlarını istenilen kalitede, ilk seferde, zamanında, tam, doğru olarak karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak üzere süreçler geliştirmek ve taşeronlarımız ile tedarikçilerimizin, hizmetlerimiz ve süreçlerimizle ilişkili kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği boyutlarına dahil olmasını sağlamak.

3- Faaliyetlerimizin yürütülmesi esnasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak ve ilgili risk değerlendirmelerini yapmak.

4-Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği amaçlarına ve “Sıfır Hata”, “İlk Seferde Doğru Yapmak”, “Sıfır İş Kazası veya Çevresel Olay” gibi nihai hedeflerimize ulaşmak üzere, süreçlerimizin, hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli olarak iyileştirmek.

5-Tedarikçilerimizden aldığımız hizmetlerin kalitesinin sürekliliğini korumak ve kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulardaki performanslarını arttırmak.

6-Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine ilişkin kaynakları sağlamak ve bu kaynakların kullanımını optimize etmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

7-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerine ve müşteriye özel gerekliliklere uymak.

8-Kurulmuş olan kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini dokümante etmek.

9-Çalışanlar, müşteriler ve kullanıcılarla ilişkili olan ürün ve hizmetlerin güvenliğini dikkate almak.

10-Yerel ve uluslararası yasalar ve yönetmelikler ve sektör gereklerine işin her sürecinde uymak.

11-Çevre kirlenmesinin önlenmesi ve atık yönetimine yönelik faaliyetleri tanımlamak; ilgili uygulamalarının etkinliğini takip ederek, çevresel performansı sürekli iyileştirmek.

12-Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygunsuzlukların, iş kazalarının ve meslek hastalıkları, çevresel olaylarla ilgili gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin alınmasını zorunlu kılmak.

13-Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin etkinliğini korumak ve kalıcılığını sağlamak üzere iç denetimler ile çalışanlar ve süreçlerin performansını ölçmek.

14-Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hedeflerinin tüm çalışanlarımıza net bir şekilde iletilmesini güvence altına almak.

Bütün “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri”nin uygunluğu, etkinliği ve verimliliği belirli aralıklarla denetleme Firması tarafından gözden geçirilir ve sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak güncellenir.